Personling coaching

Behöver du en förändring i ditt liv, professionellt eller privat, men vet inte hur du ska komma vidare?

Då kan ett coaching samtal vara något för dig. Jag använder en samtalsmodell där jag lyssnar, frågar och stödjer.

Coaching kan utveckla människor till det bästa och bygger på att varje människa har svaren inom sig. Det är min uppgift som coach att hjälpa till att ge dig nya infallsvinklar för att du ska hitta svaren och motivationen för att göra en förändring.
Du har sådan styrka inom dig, mer än du tror och vet!
Ett samtal tar cirka 60 min, sedan får du uppgifter att göra själv hemma till nästa möte. Hur många gånger vi träffas är mycket individuellt. Jag har givetvis tystnadsplikt.

 

Pris: 450 kr. Studerande eller arbetslös 350 kr

Vill du veta mer? Ring eller maila 073-9785069, utbyrelax@yahoo.com